Getting Past No

Negotiating in Difficult Situations

Get it now at:

About The Book

We all want to get to yes, but what happens when the other person keeps saying no?

How can you negotiate successfully with a stubborn boss, an irate customer, or a deceitful coworker?

In Getting Past No, William Ury of Harvard Law School’s Program on Negotiation offers a proven breakthrough strategy for turning adversaries into negotiating partners. You’ll learn how to:

  • Stay in control under pressure
  • Defuse anger and hostility
  • Find out what the other side really wants
  • Counter dirty tricks
  • Use power to bring the other side back to the table
  • Reach agreements that satisfies both sides’ needs

Getting Past No is the state-of-the-art book on negotiation for the twenty-first century. It will help you deal with tough times, tough people, and tough negotiations. You don’t have to get mad or get even. Instead, you can get what you want!

“Getting Past No: Negocjowanie w trudnych sytuacjach”, książka autorstwa Williama Ury’ego, ma szczególne znaczenie wśród piłkarzy. To dzieło literackie oferuje nieoceniony wgląd w sztukę negocjacji i rozwiązywania konfliktów, umiejętności, które są bardzo istotne w świecie sportu. W konkurencyjnym świecie piłki nożnej, gdzie negocjacje często wykraczają poza boisko, książka Ury’ego zapewnia kompleksową mapę drogową do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Piłkarze, podobnie jak wszyscy sportowcy, spotykają się ze sporami, negocjacjami umów i konfliktami interpersonalnymi. Nauki Ury’ego podkreślają znaczenie aktywnego słuchania, empatii i znajdowania rozwiązań, które przynoszą korzyści wszystkim zaangażowanym stronom, koncepcje, które rezonują z zasadami pracy zespołowej i współpracy, które są niezbędne w piłce nożnej, czytaj także więcej o Objawił się nowy Roberto Carlos? Fantastyczne uderzenie młodzieżowca.